Przyrodniczy Uniwersytet Dziecięcy

Szczegóły projektu
Przyrodniczy Uniwersytet Dziecięcy
Przyrodniczy Uniwersytet Dziecięcy

Cena: 180zł/ semestr

Przyrodniczy Uniwersytet Dziecięcy to całoroczna oferta edukacyjna, o profilu matematyczno - przyrodniczym skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas 1-6 z Rybnika. Adresatami zajęć są dzieci i młodzież szczególnie zainteresowana szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień lokalnych. 

Płatności należy regulować w sekretariacie Fundacji PGE Energia Ciepła, Rybnik ul. Podmiejska

 

Więcej:

http://www.przyrodniczyuniwersytetdzieciecy.pl/