K.A.C Kreatywni Anty Chlaniu - edycja II

Szczegóły projektu
K.A.C Kreatywni Anty Chlaniu - edycja II
K.A.C Kreatywni Anty Chlaniu - edycja II

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ!
 

Projekt organizowane przez Fundację PGE Energia Ciepła Rybnik oraz współfinansowany przez Miasto Rybnik.

W tym roku zapraszamy szkoły podstawowe i pondapodstawowe do współnego, twórczego działania profilaktycznego w temacie uzależnień od alkoholu. Pierwszym etapem projektu będzie konkurs plastyczny. Klasa lub jej reprezentacja może zgłosić własnoręcznie wykonany plakat o tematyce antyalkoholowej. Rozstrzygnięcie konkursu pozwoli wyłonić 3 klasy ze szkoły podstawowej oraz 3 klasy ze szkół ponadpostawowych, które wezmą udział w drugiem etapie rojektu. Drugi etap to warsztaty - profilaktyczne, aktorskie, plastyczne i inne.